Bestuurlijke Ondersteuning

VvE Beheer Haarlem regelt ook:

Bestuurlijke ondersteuning 

  • Begeleiden inschrijven in de KvK.
  • Begeleiden aanvragen / overzetten bankrekening.
  • Overleg met bestuur over uitvoeren onderhoud gebouw.
  • Bestuursvergadering voor de ALV om agenda en begroting af te stemmen.
  • Vraagbaak voor bestuur m.b.t. diverse VvE onderwerpen.
  • Het leiden van de ALV als technisch voorzitter.

 

Extra ondersteuning

  • Indien de VvE geen bestuur heeft dan wel niet kan formeren,
    kan VvE Beheer Haarlem dit overnemen.
  • Bij -buiten het reguliere beheer vallende – werkzaamheden, kan tegen een uurvergoeding praktische hulp en ondersteuning geboden worden; denk hierbij aan conflict bemiddeling, buren ruzies, het voeren van processen voor de VvE.

 

 sticker1

 


Inloggen voor VvE's

login


 

Lid van de BrancheVereniging VvE Beheerders

webbvvb2