Geluidsoverlast

In het blad Eigen Huis van VEH, aug 2022, staat een stuk over geluidsoverlast van de airco van de buurman.
(dit verhaal gaat dan natuurlijk net zo op voor een warmtepomp)

Het gaat hierbij dan over de geluidsoverlast van de buitenunit.
Het beste is om eerst in gesprek te gaan met elkaar om aan te geven dat u last heeft van het geluid. Wellicht wordt in overleg een oplossing gevonden.
(verplaatsen of een kast er omheen). Eventueel kan buurtbemiddeling hierbij helpen.
Lukt dat niet, dan kunt u een "verzoek tot handhaving" indienen bij de gemeente.
Een buitenunit mag maximaal 40 DB geluid produceren.
Lukt het niet om met aanpassingen dit maximale geluidsniveau te krijgen dan kan zelfs verwijdering geeist worden. 


Financiering

VvE's bouwen reserves op voor onderhoud en instandhouding van het gebouw. Voor het uitvoeren van grote structurele verbetereringen zoals energiebesparing is deze reserve soms niet toereikend. Een lening via het Nationaal Warmtefonds kan dan uitkomst bieden.
Het Nationaal Warmtefonds is dé autoriteit op het gebied van verduurzamen en subsidie in onze branche. Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor de verduurzaming van woningen. 

BRON: BVVB

VvE’s met zonnepanelen die stroom terugleveren aan hun energieleverancier, hoeven vanaf januari 2020 geen btw-aangifte meer te doen. Dat komt door de vernieuwde kleine ondernemingsregeling.
De nieuwe kleine ondernemingsregeling (KOR) gaat in vanaf 1 januari 2020. Vanaf dan kun je voor een btw-vrijstelling in aanmerking komen als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet hebt in een kalenderjaar. Voor de meeste VvE’s die stroom terugleveren aan hun energieleverancier is dit een gunstige ontwikkeling. Zij hoeven geen periodieke btw-aangifte meer te doen en ze zijn af van de jaarlijkse btw-afdracht.
Aandachtspunten voor VvE-bestuur
• De VvE moet zich melden bij de Belastingdienst en mag de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in de btw-aangifte in aftrek brengen. Het VvE-bestuur moet zelf berekenen hoe hoog het verschuldigde btw-bedrag is dat de VvE moet afdragen aan de Belastingdienst.
• Als de zonnepaneleninstallatie meer dan € 14.404 (inclusief btw) kost (dat zijn ongeveer 55 panelen, inclusief installatie) en een VvE de btw daarover (€ 2.500) terugvraagt, kan de VvE te maken krijgen met de herzieningsregeling. Dat houdt in dat mogelijk een deel van de afgetrokken btw weer aan de Belastingdienst moet worden terugbetaald. In deze situatie kan het voordeliger zijn om de eerste drie jaren na de aanschaf van de zonnepanelen niet te kiezen voor de nieuwe KOR.
• Het is ook van belang of de VvE de zonnepanelen als rechtspersoon laat installeren, of dat de individuele appartementseigenaren dat laten doen met instemming van het VvE-bestuur. Als een individuele appartementseigenaar de investering doet, hoeft die zich niet te melden bij de Belastingdienst. Doet hij dat wel en vraagt hij de btw terug, dan is dit voor hem door coulanceregels een stuk gemakkelijker dan voor VvE’s.
Voor de meeste VvE’s wordt het door de vernieuwde KOR interessanter te investeren in zonnepanelen. Maar zijn de investeringen groter dan € 14.404 (inclusief btw) dan komt een VvE ook onder de nieuwe regelgeving niet onder de administratieve en fiscale gevolgen uit.

Momenteel is het nog zo dat VvE’s die met zonnepanelen stroom terugleveren aan hun energieleverancier, zich moeten melden bij de Belastingdienst. Ook moeten zij periodiek btw-aangifte doen en de btw over de opgewekte energie berekenen en afdragen. Doet een VvE dit niet, dan loopt die het risico op vervelende naheffingen en boetes. Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe regeling.

Tot voor kort konden VvE ’s in een HHR regelen dat er geen huisdieren waren toegestaan in het gebouw.
Echter: op 22 mei 2019 heeft het Hof in ’s Hertogenbosch bepaald dat een dergelijk verbod NIET in een HHR kan worden opgelegd.

Indien een VvE dit dus wenst, moet de splitsingsakte aangepast worden. En dat is weer lastiger en kost geld.

De VvE mag wel orde-maatregelen opnemen in een HHR -zoals geen hinder veroorzaken en vuiligheid opruimen- maar verbieden mag dus niet (meer).

Laadpalen in parkeergarages.
Veel VvE-en worstelen met de vraag hoe om te gaan met de verzoeken van
eigenaren/gebruikers van appartementen om in de parkeergarage een laadpunt voor een
hybride/elektrische auto te mogen aanleggen.

Uit een onderzoek is gebleken dat er amper laadpalen zijn bij appartementencomplexen.
Zeker in een parkeerkelder kunnen de kosten voor aanleg flink oplopen. Voor een eigenaar
van een stekkerauto is de aanschaf van een laadpaal daarom niet altijd interessant, terwijl het
dat voor een groep van woningeigenaren wel kan zijn.
Niet alleen financieel maar ook organisatorisch is dit voor veel VvE’s en hun besturen een
lastige zaak.

VvE beheer Haarlem heeft een uitgewerkt plan hoe dit te regelen met de juiste voorwaarden
en contracten.
Voor vragen kunt u zich wenden tot VvE Beheer Haarlem.
Er zijn VvE-en die er voor kiezen om dit pro-actief te regelen voor toekomstige verzoeken.
Immers…. de opmars van stekker-auto’s is niet tegen te houden.
Hierbij is het goed om te weten dat het kabinet (via het Nationaal Energiebesparingsfonds)
2 miljoen euro beschikbaar stelt om dit makkelijker te maken.
Staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven wil dat elektrisch rijden steeds
aantrekkelijker en betaalbaarder wordt, voor iedere automobilist. Dan is het wel zo fijn als je
je auto op je eigen parkeerplaats kunt opladen.
“Het laden van je auto moet net zo makkelijk worden als het laden van je mobiele telefoon|”
zo stelt zij.
Door hiervoor gelden ter beschikking te stellen, kan dit dus ook financieel makkelijker
geregeld worden voor appartement gebouwen.
Het is wel een lening maar dan onder gunstige voorwaarden waarmee het dus makkelijker
wordt dit financieel te regelen.
De lening kan worden gebruikt voor de kosten voor de aanleg van de laadpaal, maar ook voor
de verbinding met de groepenkast, de bekabeling en de aanpassing van de netcapaciteit.
Alleen de kosten voor nieuwe energietarieven worden niet vergoed.
De komende jaren moeten er honderdduizenden laadpalen bijkomen.

Helaas heb ik het laatst weer meegemaakt dat er bij een VvE flink achterstallig onderhoud uitgevoerd moest worden en dat er niet genoeg geld in kas was. Er was de afgelopen jaren niet goed gespaard.

Een eigenaar die kort geleden het appartement gekocht had was ook door de makelaar of notaris niet goed genoeg geïnformeerd en kreeg nu te maken met een extra inleg van 10.000 euro.

Een goede beheerder let hierop en zorgt dat de reserve op orde is of komt. En indien een appartement verkocht wordt, dan kan de notaris bij die beheerder dus wel de juiste informatie krijgen, zodat een koper achteraf NIET voor verrassingen komt te staan.

AvE: Heemstede 7-8-18

sticker1

 


Inloggen voor VvE's

login


 

Lid van de BrancheVereniging VvE Beheerders

webbvvb2